VIL DU GI PENGAR TIL DIKTKAMMERET?

Diktkammeret (org. nr. 918742700) er ein sjølvstendig ideell organisasjon og blir drive på ikkje-kommersiell basis. Alle gåver vil kome drifta og utviklinga av Diktkammeret til gode! Du kan støtte oss på følgjande måtar:

1. 
Til konto:
Bankoverføring med nettbank, mobilbank eller gammaldags giroblankett
til Diktkammerets driftskonto 3930 06 27904 i SpareBank1 Nordvest.
Dersom betalinga ikkje er merkt spesielt, vil det bli motteke som donasjon.
Eventuell viktig tilleggsinformasjon ber vi formidle på e-post.
2.  Vipps! Søk oss opp som Diktkammeret i Vipps-appen,
eller ved hjelp av vårt Vipps-nummer # 133608.
3. 
Med PayPal ved å bruke knappen og følgje instruksjonane.
Her er det også mogleg å betale med dei fleste vanlege kredittkort.